Regulament Oficial Card Platinum

Sec. 1 Organizatorul și regulamentul oficial al cardului de reducere platinum

Cardul de Reducere Platinum este lansat şi administrat de Centrul Medical Jamgossian , cu sediul în Cluj Napoca, Str. Primăverii, Nr. 8, avand CUI:27643350, fiind inregitrata la Registru Comertului Cluj cu nr. J12/1788/2010. Posesorii şi cei ce doresc să devină posesori ai cardului de fidelitate sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui posesor de card, pentru consultare, pe site-ul www.centrulmedical.com Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifică sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări în mod public, respectiv afişarea pe site-ul www.centrulmedical.com .

Sec. 2 Zona de desfășurare a programului

Programul de reduceri este organizat în Cadrul Centrului Medical Jamgossian. Cardul de Reducere Platinum se regăseşte într-o singură formă: Cardul de Reducere Platinum nepersonalizat inscripţionat pe verso cu un scurt regulament de folosire. Cardul de Reducere Platinum poate fi utilizat dor la Centrul Medical Jamgossian.

Sec. 3 Durata programului

Programul Cardului de Reducere Platinum a fost lansat la 1 Ianuarie 2014 şi se desfăşoară pe termen nelimitat. Centrul Medical Jamgossian are dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului sau modificarea acestuia. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de Centrul Medical Jamgossian cu cel puţin 15 zile înainte de dată încetării programului la sediul clinicii, într-un loc vizibil şi pe site-ul www.centrulmedical.com . Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Sec. 4 Condiții de acordare

Cardul de Reducere Platinum este destinat persoanelor juridice dar are că şi beneficiari persoanele fizice din cadrul acestora. Cardul de Reducere Platinum se acordă grupurilor de persoane din cadrul firmelor. Cardul de Reducere Platinum este distribuit prin intermediul reprezentantului Centrului Medical Jamgossian la sediul beneficiarului (persoană juridică).

Reprezentantul Centrului Medical Jamgossian întocmeşte o lista cu deţinătorii de carduri în care sunt menţionate numele acestora şi numărul de telefon. Beneficiarul este rugat să consulte periodic site-ul www.centrulmedical.com şi regulamentul Cardul de Reducere Platinum prezent la adresa http://centrulmedical.com/abonamente/ pentru a află ultimele informaţii cu privire la modul de acordare şi utilizare a discounturilor oferite prin folosirea cardului sau a promoţiilor şi campaniilor active disponibile.

Sec. 5 Mecanismul folosirii cardului

Pentru a beneficia de Cardul de Reducere Platinum , posesorul de card trebuie să se prezinte în termen de 30 zile la sediul clinicii în vederea unei consultaţii GRATUITE pentru activarea cardul. În cazul în care beneficiarul nu se prezintă în decurs de 30 zile la sediul Centrului Medical Jamgossian, cardul cu numărul aferent respectivei persoane nu va mai putea fi activat. Cardurile de Reducere Platinum nu sunt transmisibile cu excepţia membrilor familiei, soţ sau soţie şi copii.

Sec. 6 Cardul de reducere Plantinum

La baza programului se află Cardul de Reducere Platinum destinat grupurilor organizate de persoane ce activează în cadrul unei firme. Fiecare persoană are dreptul la un singur card. Falsificarea oricărui card se pedepseşte conform legilor. Cardul de Reducere Platinum devine activ din momentul în care posesorul se prezintă la sediul clinicii pentru conslutatia gratuită, respectând termenul de 30 zile de la primire.

Cardul se utilizează pentru a beneficia de reducerile care sunt oferite prin intermediul lui la momentul primirii şi ulterior prin diverse promoţii în care acesta este introdus de către Centrul Medical Jamgossian. Reducerile de baza ale Cardul de Reducere Platinum, cele care sunt prezentate benficiarului la primirea cardului, sunt valabile până la retragerea cardului, fără restricţii. Centrul Medical Jamgossian îşi rezervă dreptul de a invalida şi retrage oricare card după o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament. Aceste carduri, odată invalidate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului respectiv va pierde, de asemenea, avantajele oferite de card.

Sec. 7 Folosirea cardului de fidelitate Platinum

După activarea Cardului de Reducere Platinum, posesorul îl poate folosi nelimitat în cardul Centrului Medical Jamgssian beneficiind de reducerile şi gratuităţile aferente. Posesorul are obligaţia de a avea asupra lui Cardul de Reducere Platinum, Centrul Medical Jamgossian rezervându-şi dreptul de a solicită posesorului să prezinte cardul în oricare dintre vizitele acestuia la clinică.

Sec. 8. Cardurile deteriorate, pierdute sau furate

Dacă un Card de Reducere Platinum s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunţat imediat Centrul Medical Jamgossian folosind datele de contact de pe site-ul clinicii: www.centrulmedical.com. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare ale posesorului de card, obligatorii fiind şi numărul de telefon şi adresa de e-mail pentru a se putea face verificarea datelor. Persoană care îşi pierde cardul sau îi este furat sau deţine un card deteriorat are dreptul la un nou card. În perioada de înlocuire a cardului clientul beneficiază de avantajele oferite de acesta. Primirea noului card se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunţarea pierderii sau furtului.

Sec. 9 Solicitarea de informații și funcționarea punctului info

Posesorii de card pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea programului şi folosirea cardului apelând la 0378 119 906 sau la adresa de e-mail office@centrulmedical.com. Titularul cardului va anunţă fără întârziere orice schimbare a informaţiilor personale, inclusiv modificările de adresa şi de asemenea va anunţă pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate la adresa office@centrulmedical.com.

Sec. 10 Protecția detelor cu caracter personal

Prin furnizarea datelor personale către personalul Centrului Medical Jamgossian, posesorul cardului îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Centrului Medical Jamgossian, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Cardului de Reducere Platinum, în scop medical, de marketing direct şi/sau în scop statistic. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Centrului Medical Jamgossian în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Participantul are drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. În scopul exercitării acestor drepturi, participantul poate trimite în atenţia Centrului Medical Jamgossian – Departament Juridic o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, urmând că în termen de 15 zile de la primirea acesteia să-i fie comunicate în scris informaţiile solicitate şi dacă este cazul, măsurile luate.

Sec. 11 Regulament oficial

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui posesor/viitor posesor de card în Centrul Medical Jamgossian, cât şi pe site-ul www.centrulmedical.com. Prin solicitarea cardului, clienţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial, cât şi să respecte mecanismele promoţiilor şi campaniilor active.

REDUCERI ACTIVE CARD DE REDUCERE PLATINUM

Consultație gratuită
1 Detartraj gratuit/an
Reducere 30% la manoperele de terapie stomatologică
Reducere 10% la lucrările protetice și intervențiile chirurgicale

Centrul Medical Jamgossian

Dr. Jamgossian Melania-Ioana

Director Netu Razvan