Gift Card Jamgossian

Regulament Vânzare GIFT CARD JAMGOSSIAN

Art. 1. Organizator
Organizatorul campaniei este Centrul Medical Jamgossian cu sediul în Cluj-Napoca, str. Primăverii, nr.8.

Gift Cardul Jamgossian reprezintă un produs preplatit, valoarea acestuia fiind încasată în avans.
Gift Cardul Jamgossian nu este un card de credit, este nenominal şi cu valabilitate limitată.

Art.2. Emitentul Gift Cardului
Emitentul Gift Cardului Jamgossian este Centrul Medical Jamgossian.

Art. 3. Durata
Gift Cardurile sunt valabile 6 (şase) luni de la dată achiziţiei lor, după această perioada pierzându-şi valabilitatea.
Gift Cardurile Jamgossian se pot cumpără într-o perioada nedetermiata, începând cu dată de 16.05.2017 şi până la dată revocării prezentului Regulament de către Organizator.

Art. 4. Aria de desfăşurare
Gift Cardul Jamgossian poate fi achiziţionat atât online pe www.centrulmedical.ro cât şi la sediul Centrului Medical Jamgossian.

Art. 5. Dreptul de achiziţie
Achiziţionarea Gift Cardului implică cunoaşterea şi acceptarea prezentului Regulament de Vânzare a Gift Cardului Jamgossian.

Art. 6. Mecanismul
Participanţii au posibilitatea ss achiziţioneze contra cost Gift Carduri Jamgossian cu valori predefinite, această sunt personalizate în funcţie de nevoile clienţilor.
Valoarea solicitată de către client va fi trecută fizic pe card.

– Gift Cardurile Jamgossian pot fi folosite exclusiv pentru achiziţionarea oricărui serviciu de pe www.centrulmedical.ro.
– Fiecare Gift Card Jamgossian, permite înregistrarea acestuia în sistemul de facturare al emitentului vânzător.
– Gift Cardurile Jamgossian se pot valorifica o singură dată şi se consideră folosit atunci când posesorul face o achiziţie în cadrul Centrului Medical Jamgossian.
– Pentru a putea utiliza mai multe gift carduri în aceeaşi comandă, condiţia obligatorie este că, preţul serviciului/ serviciilor să fie mai mare decât valoarea cumulată a gift cardurilor.
– Valoarea Gift Cardurilor Jamgossian nu se pot solicită şi nu se va putea oferi contravaloarea acestora în bani.
– În cazul în care un consumator deţine mai multe Gift Carduri Jamgossian, este permisă însumarea valorii acestora pentru achiziţionarea unui serviciu din cadrul Centrului Medical Jamgossian.
– La achiziţionarea unuia sau a mai multor servicii care depseste/ depăşesc valoarea Gift Carduri Jamgossian, consumatorul va achita diferenţa printr-una din modalităţile de plata: numerar sau cu card.

Art. 7. Condiţii de validitate
Pentru a achiziţiona Gift Carduri Jamgossian, clienţii trebuie să acceseze site-ul on-line: www.centrulmedical.ro unde pot găsi mai multe informaţii despre acest produs. Achiziţia acestui card se poate efectua doar la sediul Centrul Medical Jamgossian.

Art. 8. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor posibile litigii apărute între organizator şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competenţe de la sediul organizatorului.

Art. 9. Diverse
Acest regulament oficial este întocmit de Centrul Medical Jamgossian şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata campaniei pe site-ul internet www.centrulmedical.ro

Beneficiarii Gift Cardurilor Jamgossian nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicită modificarea parametrilor promoţiei.
Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condiţiilor ofertei prezente, precum şi de a decide în orice moment încetarea acestei campanii.
Înştiinţarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afişată pe site-ul internet www.centrulmedical.ro, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte, într-un loc vizibil şi intră în vigoare de la dată afişării.

Prin achiziţionarea Gift Cardurilor Jamgossian, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament.