Termeni și condiții

clinica stomatologica cluj

Termeni și Condiții

Comandarea serviciilor vizualizate pe site-ul www.centrulmedical.com implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos pentru folosirea în bune condiții a site-ului, fiind  necesară citirea și acceptarea Termenilor și Condițiilor.

  1. ACCESUL LA SITE

www.centrulmedical.com este administrat de Centrul Medical Jamgossian SRL cu sediul în Cluj Napoca, Str. Primăveri Nr.8.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și modificări site-ului  fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeana cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

1.1  Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.centrulmedical.com, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru. Datele introduse de dvs vor râmâne confidențiale.  În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

       2. DESCRIEREA SERVICIILOR

Centrul Medical Jamgossian folosește descrieri sugestive pentru serviciile sale, de asemenea garantează acuratețea informațiilor de pe site. Pozele au titlu informativ, care face referire la tipul serviciului oferit. Serviciile pe care Centrul Medical Jamgossian le prestează sunt servicii dermatologice, stomatologice și de nutriție.  Serviciile sunt de natură promoțională cu prețuri reduse, valabile pe o anumită perioadă.

      2.1 Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate sunt prețurile finale cu toate taxele , Centrul Medical Jamgossian SRL nu este o societate plătitoare de TVA. Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției. Plata serviciilor se efectuează în numerar/cash la sediul Centrului Medical Jamgossian, sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Dacă clientul achiziționează serviciul în perioada de valabilitate a promoției, acesta poate beneficia de serviciu în orice perioada a anului.

Online cu card bancar prin EuPlătesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Dacă ați ales metoda de plată ” Online prin card bancar ” este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plați.

  • Plațile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuaează prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
  • „3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul dumneavoastră să nu fie transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

Important de știut! – Pentru plațile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

     2.2 Informații privitoare la livrare:

Serviciile prezentate în magazinul online nu sunt de natură fizică, astfel acestea nu pot fi livrate.  Pentru a avea acces la servicii, clientul trebuie să se prezinte fizic  la sediul Centrului Medical Jamgossian.

    2.3 Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului Centrul Medical Jamgossian, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Centrului Medical Jamgossian S.R.L. și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.centrulmedical.com, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

   2.4 Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plațile online, Organismele Internationale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștrii au următoarele drepturi,:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4)  Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa jusției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

     2.5 Responsabilități privind serviciile

S.C. Centrul Medical Jamgossian S.R.L. se va asigura ca serviciile prestate vor fi în concordanță cu prevederile legale privind obiectul de activitate.

      2.6 Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Centrul Medical Jamgossian S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Centrul Medical Jamgossian S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța la Judecătoria Cluj Napoca.

    2.7 Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.centrulmedical.com.

Primăverii, Nr. 8

Cluj-Napoca, România

+40 378 119 906

Contactați-ne!

Program

Luni, Miercuri: 08:00-20:00 Marți, Joi: 08:00-21:00 Vineri: 08:00-16:00

Programați-vă!

office@centrulmedical.com